česká vlajka německá vlajka anglická vlajka ruská vlajka | Tel: +420 723 113 509 | E-mail: info@vyletydoostrova.cz
Ostrov, světový unikát

NAVŠTÍVÍTE..... palác zábavy prostého lidu

NAVŠTÍVÍTE..... palác zábavy prostého lidu

NAVŠTÍVÍTE...... „Letohrádek“, velmožovu vilku

UVIDÍTE...... luxusní fresky

NAVŠTÍVÍTE...... krásné kaple

UVIDÍTE PALÁC PRINCŮ

Vítejte na stránkách týmu výletů po Ostrově

Netradiční formou Vám představíme unikátní město Ostrov, držící hned několik světových, evropských a českých prvenství v souvislosti s neuvěřitelnými historickými peripetiemi, kterými toto území prošlo, včetně osudů a pikantérií boháčů, ale hlavně obyčejných lidí.

CO VÁS PŘEKVAPÍ

PARK, KTERÝ BYL 8. DIVEM SVĚTA 

PRVNÍ KONCENTRAČNÍ TÁBOR V ČR

JEDNA ZE ČTYŘ NEJSTARŠÍCH KOUPELEN V EVROPĚ

LABYRINT - INSPIRACE J. S. BACHA

KAMENNÍ OBŘI ROZKROČENÍ PŘES ŘEKU

UNIKÁTNÍ ZAHRADNÍ MĚSTO
Výlety s dvojkou Českého rozhlasu a výlety do Ostrova

přímý přenos z akce Historický piknik pořádaného 12.7.2014

Výlet je určen zejména pro:

Sběratele unikátních zajímavostí a drbů z historie

 • Zájemce o historii v netradičním hávu
 • Pedagogy a třídy, které mají rády oživenou historii z netradičního úhlu pohledu (vhodné též pro občankou výchovu)
 • Rodiče s malými dětmi v kočárcích a krosnách - vždy a to i v interiérech je možno poodstoupit od skupiny, navíc se většinou pohybujeme v místech bez provozu (park, parkové zóny, prostorná náměstí , tak se ratolesti mohou i proběhnout)
 • Výletníky na kolech (kolo je možnést vodit s sebou a zamknout na dobu návštěvy v interiérech před navštěvovanými objekty - většinou ke stojanu)

Čeká Vás pouť do historie obyčejných lidí v kontextu světových dějin.

Co s námi poznáte:

 • Zdejší život prostých lidí v době bronzové, za éry Keltů, Germánů, Slovanů. Život v osadě z níž před 1000 lety vzrostl Ostrov.
 • Poznáte park, nazývaný osmým divem světa.
 • Seznámíte se rodem, který dal vzniknou dolaru.
 • Seznámíte se způsobem nabývání a pozbývání obrovských majetků ve středověku.
 • Uvidíte dům v němž je jedna ze 4 nejstarších koupelen v Evropě.
 • Poznáte život velmožů a jejich kratochvíle.
 • Navštívíte luxusní "rekreační" vilu z druhé poloviny 17. století raně novověkého velmože a zároveň shlédnete výstavu moderního umění.
 • Dozvíte se o životě ve městě, kterým prochází vojska
 • Navštívíte klášterní areál s několika kaplemi a zároveň se dozvíte o tom, co znamená požár ve středověkém     městě a kuriózní důvody jejich vzniku.
 • Budete moci si porovnat život prostých lidí v původních kulisách za dob královského a poddanského města.
 • Poznáte život prostých lidí za I. světové války, v meziválečném období, za II. světové války a odsun občanů německé národnosti po válce.
 • Uvidíte I. koncentrační tábor na území Československa a dozvíte se o dalších internačních táborech v Ostrově a životě zajatců v nich.
 • Projdete se světově unikátním zahradním městem postaveném za pouhých 10 let ve stylu SORELA. Navštívíte perlu architektury ve stylu SORELA – palác pro prosté lidi, jedinečný zdobný Kulturní dům.
 • Dozvíte se o životě vězňů v komunistických pracovních táborech a uranových dolech, díky kterým byl nový Ostrov vybudován.
 • A spoustu dalších zajímavostí a rarit, které vás překvapí, poučí a pobaví. Po celou dobu Vás bude procházkou provázet náš vypravěč.

Osobnosti, které navštěvovaly Ostrov před vámi

Arcivévoda Maxmilián, syn Ferdinanda I.
Císař Ferdinand I.
Arcivévoda Ferdinand (druhý syn Ferdinanda I.)
Princ Evžen Savojský
Císař Josef II.
Císař František I.
Císař František Josef I.

Johann Wolfgang Goethe
Arcivévoda Karel Salvator Toskánský
Otto, král řecký
Johann Sebastian Bach
Vévoda Karel August Výmarský
Velkovévoda Ferdinand Toskánský
Velkovévoda Josef a Henrich Toskánští

Arcivévoda rakouský Karel Ludvik
Kníže Bedřich Josef Schwarzenberg
Johann, arcivévoda rakouský
Saský král Jan
Princ Viktor Salvator z Isenburga
Perský šáh Muzeffir-Eddin
Starosta New Yorku - Jimmy Walker

...a spousty dalších, připojte se k seznamu slavných jmen i Vy!

Zajímavá fakta,

která vás uchvátí.

Vtipný přednes,

který vás pobaví.

Zajímavosti a drby,

jaké jste nečekali.