česká vlajka německá vlajka anglická vlajka ruská vlajka | Tel: +420 723 113 509 | E-mail: info@vyletydoostrova.cz

Co Vás na výletě čeká + rozpis výletu

Výlet po Ostrově

Jedinečný a nezapomenutelný zážitek plný překvapení....

Co Vás čeká:

 • Navštívíte světový unikát – jedinečné město vystavěné jako Francouzská zahrada ve stylu "Sorela", které vyrostlo za pouhých 10 let.
 • Navštívíte interiér perly "Socialistického realizmu" – Tradicionalistický kulturní dům se stylovou výzdobou odrážející půvab dávných dob.
 • Navštívíte interiér luxusní rekreační vily "Letohrádek" - raně novověkého velmože z roku 1679, kde zároveň shlédnete výstavu dnešního umění.
 • Navštívíte krásné interiéry Klášterního areálu se třemi kaplemi a kostelem- zde mimo jiné uvidíte maketu jedné z unikátních podob zámecké zahrady.
 • Navštívíte park, který byl právem označován osmým divem světa, a seznámíte se s jeho podobami za 800 let vývoje.
 • K tomu navštívíte další 4 místa (zastavení), na kterých ucítíte tep běhu času a neuvěřitelných zvratů a lidských osudů, které toto území zažilo za poslední 3000 let z pohledu obyčejných lidí. Poznáte osudy obyvatel zdánlivě bezvýznamného města v kontextu velkých světových událostí. Dozvíte se o spoustě rarit, unikátů a velkých osobností Evropského i světového významu, které jsou spojeny s Ostrovem. Budete se divit, budete se smát a bude Vás mrazit z událostí míst, na jejichž návštěvu nikdy nezapomenete.

 

Po celou dobu procházky za předky se o Vás bude starat vypravěč, který vás poutavým a neobvyklým způsobem provede dějinami za účasti němých svědků té doby, nebo obrazové dokumentace, díky které si můžete porovnat původní a současný stav. Ve zkratce se seznámíte se životem a specifiky 5 národů, které tudy prošly za 3000 let. Seznámíme Vás se životem obyčejných lidí v době bronzové. Budete překvapeni, jak nám tito lidé byli blízcí. Poznáte jejich umění, obydlí i práci. Až se seznámíte s pradědečky Kelty a jejich životem, rozhodně se nebudete divit, proč si jich i velmi vyspělé národy středomoří vážily a také se jich obávaly. Vypravěč vás šokuje tím, kolik jejich vynálezů dodnes používáme a kolik našich pohádek má základ v bájesloví velké Keltské epochy. Pradědečci z germánského kmene Vás mimo svého denního života překvapí svou mytologií a architekturou. Slované dají základ dnešnímu uspořádání střední Evropy a vypravěč vás vnese do jejich vesnice a ukáže pozůstatky jejich života. Možná uvidíte i ducha v blízkosti prastarého kostela. Projdete se po místech bývalé staré slovanské osady. Další zastávka Vás vnese do života území parku, který se z rozvíjejícího se města stal exkluzivní zámeckou zahradou právem nazývanou "osmý div světa". Seznámíte se s životem velmožů své doby. Poznáte neuvěřitelné rarity parku na dobových rytinách a neuvěřitelné zvraty v jeho dějinách. Přijde Vám nevídané, po jakém místě se procházíte, když si představíte, co na těchto konkrétních místech bylo. Navštívíte místnost, kde velkovévoda provozoval alchymistické pokusy. Na další zastávce kromě historicky cenných objektů, které uvidíte, také pochopíte, co pro obyčejného člověka znamenalo, když bylo království ve válečném konfliktu. Ostrov byl křižovatkou cest táhnoucích vojsk, které se hluboce zapsali do denního života. Jinde se můžete dozvědět o bitevním poli a hrdinnosti reků, ale u nás se dozvíte historická fakta ze života vojsk ve vztahu k běžnému člověku a dennímu životu, když se do bitvy teprve táhlo. Jiná zastávka vás seznámí, co znamená požár ve středověkém městě a souvislosti s technologií výstavby té, či oné doby a reakcemi lidí. Poznáte klášterní školu, ze které vyšli mnohé světově významné osobnosti. Také kromě krásných a zajímavých kaplí uvidíte maketu starobylé zámecké zahrady. Další zastavení Vás seznámí se životem a denními zvyky prostých lidí v malém městě za doby "královského města" versus "poddanského města". Dozvíte se kde se na našem území vzali němci a proč se tu usídlili. Poznáte, jak vypadalo česko – německé (sudetské) pohraničí za I. světové války a po ní. U Zámku Vás seznámíme se životem v Sudetech před II. světovou válkou a životem zdejšího německého obyvatelstva za války a těsně po válce. Uvidíte I. koncentrační tábor v Čechách a dozvíte se o dalších pracovních táborech, které za války soustředili lidi do Ostrova. A jak se žilo vězňům a zajatcům. Dozvíte se, jak se město osvobodilo a jak bylo vyhnáno německé obyvatelstvo. Další zastávka Vás přenese do světového unikátu 50-tých let 20. století, který nemá na světe obdoby. Nevídané zahradní město celé postavené v unikátních urbanistickém uspořádání a stylu. Vznikající velmi netradičním způsobem. Jeho jedinečnost je rovnocenná Egyptským pyramidám, Eiffelově věži, nebo Windsorskému zámku. Na jeho stavbě pracovali i političtí vězni komunistického režimu a tak se dozvíte i něco ze života   v komunistických lágrech, které jsou s ostrovem úzce spojeny. Dozvíte se spousty zajímavostí a překvapivých informací. Díky netradičnímu způsobu výkladu v kontextu dějové linky historických proměn konkrétního nevelkého území, zejména z pohledu obyčejných lidí, pochopíte mnohé souvislosti života našich předků a také nás samých. Dotknete se historie, která je nám mnohem blíže, než si umíte představit.

Odpovědi na nejčastější dotazy

 1. Je v průběhu programu možnost oddechu?
  Na váš komfort myslíme. Zhruba na každém druhém zastavení jsou alespoň městské lavičky. Všechny okruhy, dle délky, v sobě skrývají minimálně jednu zastávku, kde si výletníci mohou odpočinout na  křesílcích. WC je k dispozici nejméně po jedné hodině.

 2. Jsou v ceně započítány i vstupy do institucí?
   Celková cena zahrnuje kompletní vstupné do  všech navštívených institucí, které jsou součástí zvoleného okruhu.

 3. A co když bude pršet?
  Při nepřízni počasí zredukujeme počet zastávek a budeme ukryti v krásných interiérech. Průvodce při přesunech upozorní na všechna důležitá místa, ale pikantérie prozradí až pod střechou. Doporučujeme deštník.